Žiadosť o registráciu

Autentifikačné údaje
Prihlasovacie meno
Mail použitý na komunikáciu smerom k použivateľovi (notifikácie o platbách, reporty, výpisy). V prípade viacerých adries použite ako oddelovač znak: ";", napríklad: "info@eshop.sk;report@eshop.sk"
Identifikácia spoločnosti / adresa
Identifikačné číslo organizácie. Po vyplnení sa nahliadne do registra a predvyplní sa názov s adresou
Daňové identifikačné číslo organizácie
Číslo zápisu v ORSR (oddiel)
Číslo zápisu v ORSR (vložka číslo)
Daňové identifikačné číslo pre DPH
Obchodný názov spoločnosti
Číslo účtu banky / nastavenia platieb
IBAN:
Číslo účtu:
Banka/Fin. inštitúcia:
Kontrolné číslo:
Kontakt
Predmet podnikania
Napr: kúpa a predaj, výroba šperkov, poskytovanie služieb v oblasti vzdelávania, sprostredkovateľská činnosť
Napr: prijímanie platieb od zákazníkov
Doplňujúce informácie
ID odporúčateľa